Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o roszczenia pracownicze, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zaległe wynagrodzenie, reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych, doradztwo w sprawach z zakresu reny i emerytur, zwolnienia grupowe i indywidualne, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o mobbing i dyskryminację, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zajmujemy się także projektowaniem i opiniowaniem umów o pracę, zlecenie i dzieło, nadgodziny, odprawy, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy, kary porządkowe i świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top