Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE

Wachlarz usług kancelarii prawnej „Mitra” z Przemyśla obejmuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych. Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego i dlatego dotyczy stosunków pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz opieką nad małoletnimi. Doświadczony radca prawny/ adwokat zajmuje się kwestiami zawarcia małżeńskiego, praw i obowiązków małżonków, małżeńskich ustrojów majątkowych oraz rozwodami i separacją. W ramach pokrewieństwa oferowane są profesjonalne usługi związane z ustaleniem stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, pochodzenia dziecka, przysposobienia oraz obowiązku alimentacyjnego. Dobry prawnik rodzinny w Przemyślu świadczy usługi zastępstwa procesowego w sprawach związanych z:

 • rozwodami,
 • separacją,
 • podziałem majątku,
 • alimentami na dzieci,
 • alimentami na małżonka,
 • pozbawieniem władzy rodzicielskiej,
 • ograniczeniem władzy rodzicielskiej,
 • ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego,
 • ustaleniem kontaktów z dziećmi,
 • ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego,
 • ustanowieniem kurateli,
 • zarządzaniem majątkiem dziecka,
 • uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykłe.

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Żeby ustalić odpowiedniej wysokości alimenty, sąd najpierw dokładnie sprawdzi sytuację finansową i mieszkaniową małżonków i na tej podstawie określi zapotrzebowanie na środki finansowe. Pod uwagę bierze się również dodatkowe źródła dochodu, które są sumowane i weryfikowane, a następnie określane jako wysokości miesięcznego przychodu. Kwota alimentów musi zostać dopasowana do możliwości finansowych osoby, która będzie płacić oraz rzeczywistych potrzeb osób, które będą je otrzymywać. Kwota alimentów musi być zasądzona w takiej wysokości, aby uprawnionemu zapewnić godne utrzymanie na takim poziomie jak sprzed rozwodu.

Komu przyznawana jest opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Jeśli rodzice w trakcie rozwodu nie będą w stanie porozumieć się w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi, kosztami utrzymania i ich zamieszkaniem to wtedy sąd ogranicza władzę jednego z rodziców i zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka, tak aby zapewnić mu prawidłowy rozwój fizyczny, duchowy, odpowiednie wykształcenie, wychowanie i środki do życia. Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące praw i obowiązków członków rodziny albo potrzebujecie pomocy prawnika w trakcie rozprawy rozwodowej lub jakiegokolwiek innego postępowania z zakresu prawa rodzinnego to warto skontaktować się z naszą kancelarią prawną poprzez biuro w Przemyślu lub w Warszawie, gdzie szybko zaoferowana zostanie profesjonalna pomoc prawna.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top