Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Dominika Krajewska

Studentka V roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz seminarzystka tworząca pracę magisterską pt. „Zasady nullum crimen, nulla poena sine lege w polskim prawie karnym i w prawie kanonicznym” pod kierunkiem ks. prof. Piotra Steczkowskiego.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. W trakcie studiów uczestniczyła w wielu projektach i szkoleniach z dziedziny prawa karnego oraz rodzinnego.

Jest czynną członkinią Koła Naukowego Prawa Karnego „Iustitia”, Koła Naukowego Kryminologii i Medycyny Sądowej oraz Koła Naukowego Prawa Pracy, działających przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wielokrotna prelegentka podczas uczelnianych, jak i ogólnopolskich konferencji naukowych z dziedziny prawa rodzinnego i karnego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem karnym oraz prawem rodzinnym.

Z Kancelarią Radców Prawnych Badalyan & Trojanowski współpracuje od lutego 2023 roku.

Dziedziną jej dodatkowych zainteresowań jest resocjalizacja nieletnich, oraz literatura kryminalna.

Posiada tytuł magistra Uniwesrytetu Rzeszowskiego  z kierunku Resocjalizacja, oraz Pedagogika, ze specjalizacją edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Wolne chwile spędza na wspinaczkach górskich oraz dalekich podróżach.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top