Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie
Prawa i ochrona mniejszościowych wspólników w spółce z o.o.
09 Luty 2024Kanelaria Mitra

W polskim systemie prawnym, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) cieszą się dużą popularnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak, w spółkach z o.o. często występują zarówno wspólnicy dominujący, posiadający większość...

Czytaj więcej

Konieczność prowadzenia ksiąg handlowych przez spółkę z o.o.
05 Luty 2024Kanelaria Mitra

Księgi handlowe stanowią ważny element prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) prowadzenie tych ksiąg może być obowiązkowe. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego spółki z o.o. często są zobowiązane do...

Czytaj więcej

Ustanowienie i funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce z o.o.
29 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) stanowi jedno z organów nadzoru i kontroli nad działalnością spółki. W niniejszym artykule omówimy, jak ustanowić radę nadzorczą w spółce z o.o. oraz jakie są jej główne funkcje i...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za działania wbrew interesowi spółki
26 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu spraw spółki. Mają obowiązek działać zgodnie z jej interesem i wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością. W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z...

Czytaj więcej

Procedura podziału spółki z o.o. na mniejsze jednostki
22 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) na mniejsze jednostki to skomplikowany proces, który może być stosowany w różnych celach. Może służyć optymalizacji działalności, reorganizacji wewnętrznej, rozdzieleniu aktywów lub przeniesieniu części...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma ochrony prywatnego majątku wspólników
18 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalająca na prowadzenie biznesu przy jednoczesnej ochronie prywatnego majątku wspólników. Ta forma prawna ma wiele zalet, które sprawiają, że jest...

Czytaj więcej

Procedura wyłączenia lub wykluczenia wspólnika ze spółki z o.o.
08 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, pozwalająca na prowadzenie biznesu w formie spółki kapitałowej o ograniczonej odpowiedzialności wspólników. Jednak w ciągu istnienia...

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. w świetle Kodeksu spółek handlowych
04 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kodeks spółek handlowych (KSH) zawiera kompleksowe przepisy regulujące prawa i obowiązki wspólników tej spółki. W tym...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za działania wbrew interesowi spółki
27 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

W świetle prawa handlowego, zarząd i wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mają obowiązek działać w sposób, który służy interesowi spółki. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W tym artykule...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a transakcje międzywspólnicze - zasady i ograniczenia
22 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

W prowadzeniu działalności gospodarczej często spotykamy się z sytuacją, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest zaangażowana w transakcje międzywspólnicze. Transakcje te, choć powszechne, podlegają pewnym regulacjom i ograniczeniom. W...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku nieuregulowanych długów
08 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) za zobowiązania spółki to istotne zagadnienie w prawie handlowym. Jednak co się dzieje, gdy spółka z o.o. nie jest w stanie uregulować swoich długów? W niniejszym...

Czytaj więcej

Wycena udziałów w spółce z o.o. - metody i procedury
04 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Wycena udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym procesem, który może wystąpić w różnych okolicznościach, takich jak sprzedaż, dziedziczenie, fuzje i przejęcia, a także w celach podatkowych czy rozstrzygania sporów. W...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a konkurencja - regulacje antymonopolowe i ochrona rynku
30 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Kontrola nad konkurencją i ochrona rynku to fundamenty zdrowego funkcjonowania gospodarki. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją rygorystyczne przepisy regulujące konkurencję i ograniczające działania, które mogą prowadzić do monopolu lub kartelu. Spółki z ograniczoną...

Czytaj więcej

Przeniesienie siedziby spółki z o.o. - procedura i wymogi prawne
27 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który może wynikać z różnych powodów, takich jak rozwijanie działalności, lepsza dostępność rynków czy też strategiczne decyzje biznesowe. Procedura ta wiąże się z...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a prawa pracownicze - zasady współpracy i ochrony pracowników
24 Listopad 2023Kanelaria Mitra

W kontekście funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) ważnym aspektem jest przestrzeganie praw pracowników i zgodność z obowiązującym prawem pracy. Niniejszy artykuł omawia zasady współpracy i ochrony pracowników w spółce z o.o.,...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości
20 Listopad 2023Kanelaria Mitra

W kontekście prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jej kluczowych aspektów jest zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki....

Czytaj więcej

Fuzje i przejęcia spółek z o.o. - procedury i skutki prawne
17 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Fuzje i przejęcia to złożone transakcje, które mają na celu połączenie lub przejęcie jednej spółki przez inną. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), procesy te są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych i stanowią ważny...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi
06 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prawna, wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności...

Czytaj więcej

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.- procedura i skutki prawne
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który może mieć istotne konsekwencje dla samych wspólników oraz dla samej spółki. W niniejszym artykule omówimy procedurę umorzenia udziałów w...

Czytaj więcej

Własność intelektualna w spółce z o.o.- ochrona prawna i zasady korzystania
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

W dzisiejszym świecie, w którym innowacje i kreatywność odgrywają kluczową rolę, ochrona własności intelektualnej staje się coraz ważniejsza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, również musi...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, która wiąże się z wieloma korzyściami dla jej wspólników. Jednak jednym z ważnych zagadnień, które wymaga szczególnej uwagi, jest...

Czytaj więcej

Procedury związane z likwidacją spółki z o.o.- praktyczne aspekty procesu
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest procesem, który ma na celu zakończenie działalności spółki i rozliczenie jej zobowiązań. W ramach tego artykułu omówimy najważniejsze aspekty związane z procedurami likwidacyjnymi w...

Czytaj więcej

Umowa inwestycyjna w spółce z o. o.- zasady i ochrona prawna inwestora
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Umowa inwestycyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest istotnym instrumentem prawnym, który reguluje warunki i zasady inwestowania w spółkę. W ramach tego artykułu omówimy najważniejsze aspekty związane z umową inwestycyjną w...

Czytaj więcej

Członkostwo w spółce z o. o.- prawa, obowiązki i ograniczenia
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Członkostwo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) wiąże się z konkretnymi prawami, obowiązkami i ograniczeniami. Osoby będące członkami spółki z o.o. mają określone prawa do udziału w zarządzaniu, korzystania z zysków oraz decydowania o...

Czytaj więcej

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top