Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie
Drony czyli bezzałogowe statki powietrzne jako towary podwójnego zastosowania
18 Czerwiec 2024Kanelaria Mitra

Nie każdy wie, że wbudowane i dedykowane do dronów kamery termowizyjne nie są elementami towaru, który podlega ocenie przy określeniu czy dron jest towarem podwójnego zastosowania czy też nie. Takim elementami drona (cechami dystynktywnymi drona) pozwalającymi przyjąć...

Czytaj więcej

Pompy próżniowe jako towary podwójnego zastosowania
14 Czerwiec 2024Kanelaria Mitra

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawia unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania. Celem tego rozporządzenia jest zapobieganie...

Czytaj więcej

Przepisy Celne i Towary Podwójnego Zastosowania
11 Czerwiec 2024Kanelaria Mitra

Towary podwójnego zastosowania podlegają także przepisom celnym, które regulują ich import i eksport. Przestrzeganie przepisów celnych jest niezbędne, aby uniknąć opóźnień i problemów w procesie celnym, a także uniknąć kar finansowych i karnych. Do...

Czytaj więcej

Konsekwencje Naruszenia Przepisów o Towarach Podwójnego Zastosowania
07 Czerwiec 2024Kanelaria Mitra

Naruszenie przepisów o towarach podwójnego zastosowania może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Konsekwencje te mogą obejmować zarówno kary finansowe, jak i karne, a także szkodę reputacyjną i utratę zaufania klientów i...

Czytaj więcej

Zmiany w Przepisach Dotyczących Towarów Podwójnego Zastosowania
04 Czerwiec 2024Kanelaria Mitra

Przepisy dotyczące towarów podwójnego zastosowania ulegają ciągłym zmianom, co wymaga od przedsiębiorców i ich doradców prawnych ciągłej aktualizacji wiedzy. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno samych przepisów, jak i wykazów towarów...

Czytaj więcej

Rola Kancelarii Prawnej w Procesie Eksportu Towarów Podwójnego Zastosowania
31 Maj 2024Kanelaria Mitra

Proces eksportu towarów podwójnego zastosowania jest złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej. Kancelaria prawna może zapewnić niezbędne wsparcie w tym procesie, pomagając zarówno w uzyskaniu zezwolenia na eksport, jak i w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa....

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za Nielegalny Eksport Towarów Podwójnego Zastosowania
28 Maj 2024Kanelaria Mitra

Nielegalny eksport towarów podwójnego zastosowania jest poważnym naruszeniem prawa i grozi za niego odpowiedzialność karna oraz cywilna. Odpowiedzialność tą ponosi nie tylko bezpośredni sprawca, ale także osoby, które przyczyniły się do naruszenia lub powinny były zapobiec...

Czytaj więcej

Procedura Uzyskania Zezwolenia na Eksport Towarów Podwójnego Zastosowania
24 Maj 2024Kanelaria Mitra

Procedura uzyskania zezwolenia na eksport towarów podwójnego zastosowania jest szczegółowo określona w przepisach prawa. Wniosek o zezwolenie powinien być składany do odpowiedniego organu państwowego, w Polsce jest to Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z...

Czytaj więcej

Kontrola Eksportu Towarów Podwójnego Zastosowania
21 Maj 2024Kanelaria Mitra

Kontrola eksportu towarów podwójnego zastosowania jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Ma na celu zapobieganie ich niekontrolowanemu rozpowszechnianiu i potencjalnemu wykorzystaniu w działaniach terrorystycznych lub destabilizujących....

Czytaj więcej

Klasyfikacja Towarów Podwójnego Zastosowania
18 Maj 2024Kanelaria Mitra

Kontrola eksportu towarów podwójnego zastosowania opiera się na ich klasyfikacji, która jest niezbędna do określenia, czy dany towar wymaga specjalnego zezwolenia na eksport. Klasyfikacja ta opiera się na Załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009. Towary...

Czytaj więcej

Towary podwójnego zastosowania: Definicja i Znaczenie
14 Maj 2024Kanelaria Mitra

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009, towary podwójnego zastosowania to produkty, materiały, oprogramowanie i technologie, które mogą być używane zarówno w sposób pokojowy, jak i do celów wojskowych. Ich szczególna natura wymaga...

Czytaj więcej

Prawa i ochrona mniejszościowych wspólników w spółce z o.o.
09 Luty 2024Kanelaria Mitra

W polskim systemie prawnym, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) cieszą się dużą popularnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak, w spółkach z o.o. często występują zarówno wspólnicy dominujący, posiadający większość...

Czytaj więcej

Konieczność prowadzenia ksiąg handlowych przez spółkę z o.o.
05 Luty 2024Kanelaria Mitra

Księgi handlowe stanowią ważny element prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) prowadzenie tych ksiąg może być obowiązkowe. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego spółki z o.o. często są zobowiązane do...

Czytaj więcej

Ustanowienie i funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce z o.o.
29 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) stanowi jedno z organów nadzoru i kontroli nad działalnością spółki. W niniejszym artykule omówimy, jak ustanowić radę nadzorczą w spółce z o.o. oraz jakie są jej główne funkcje i...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za działania wbrew interesowi spółki
26 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu spraw spółki. Mają obowiązek działać zgodnie z jej interesem i wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością. W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z...

Czytaj więcej

Procedura podziału spółki z o.o. na mniejsze jednostki
22 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) na mniejsze jednostki to skomplikowany proces, który może być stosowany w różnych celach. Może służyć optymalizacji działalności, reorganizacji wewnętrznej, rozdzieleniu aktywów lub przeniesieniu części...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma ochrony prywatnego majątku wspólników
18 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalająca na prowadzenie biznesu przy jednoczesnej ochronie prywatnego majątku wspólników. Ta forma prawna ma wiele zalet, które sprawiają, że jest...

Czytaj więcej

Procedura wyłączenia lub wykluczenia wspólnika ze spółki z o.o.
08 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, pozwalająca na prowadzenie biznesu w formie spółki kapitałowej o ograniczonej odpowiedzialności wspólników. Jednak w ciągu istnienia...

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. w świetle Kodeksu spółek handlowych
04 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kodeks spółek handlowych (KSH) zawiera kompleksowe przepisy regulujące prawa i obowiązki wspólników tej spółki. W tym...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za działania wbrew interesowi spółki
27 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

W świetle prawa handlowego, zarząd i wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mają obowiązek działać w sposób, który służy interesowi spółki. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W tym artykule...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a transakcje międzywspólnicze - zasady i ograniczenia
22 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

W prowadzeniu działalności gospodarczej często spotykamy się z sytuacją, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest zaangażowana w transakcje międzywspólnicze. Transakcje te, choć powszechne, podlegają pewnym regulacjom i ograniczeniom. W...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku nieuregulowanych długów
08 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) za zobowiązania spółki to istotne zagadnienie w prawie handlowym. Jednak co się dzieje, gdy spółka z o.o. nie jest w stanie uregulować swoich długów? W niniejszym...

Czytaj więcej

Wycena udziałów w spółce z o.o. - metody i procedury
04 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Wycena udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym procesem, który może wystąpić w różnych okolicznościach, takich jak sprzedaż, dziedziczenie, fuzje i przejęcia, a także w celach podatkowych czy rozstrzygania sporów. W...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a konkurencja - regulacje antymonopolowe i ochrona rynku
30 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Kontrola nad konkurencją i ochrona rynku to fundamenty zdrowego funkcjonowania gospodarki. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją rygorystyczne przepisy regulujące konkurencję i ograniczające działania, które mogą prowadzić do monopolu lub kartelu. Spółki z ograniczoną...

Czytaj więcej

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top