Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Mitra to profesjonalna pomoc dla:

♦ klientów indywidualnych

♦ przedsiębiorców

♦ samorządów

♦ organizacji

 

W zależności od potrzeb naszych Klientów, usługi świadczone przez Kancelarię mogą odbywać się:

-  w siedzibie Kancelarii, przy ul. Mickieiwcza 9 w Przemyślu;

- w miejscu wskazanym przez Klienta, po uprzednim uzgodnieniu warunków spotkania;

- przy wykorzystaniu technik telekomunikacji audio/wideo (kontakt telefoniczny, Skype, Viber, Whatsup);

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej email (w tym za pomocą formularza porady prawnej online znajdującej się na stronie Kancelarii).

Reprezentujemy Klienta przed sądami w sprawach sądowych jak i w postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym, przed urzedami i instytucjami.

 

Specjalizacja Kancelarii Radcy Prawnego Mitra Arman Badalyan obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa i zakres spaw:

 

Kancelaria prawna „Mitra” w Przemyślu posiada doświadczenie w udzielaniu fachowej pomocy prawnej osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W ramach usług prawnik zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, jak i umowami...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o rozwód, separację, podział majątku małżeńskiego, ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, opieka, przysposobienie...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o wynagrodzenie autorskie, sprzedaż i licencja praw autorskich. Doradzamy w zakresie rozporządzania prawami autorskimi. Sporządzamy i oceniamy umowy...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o związanymi z ochroną dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, godności, dobrego imienia, czci, klienteli, miru domowego...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, komunikacyjnych, z OC i AC, za wypadek w rolnictwie lub w pracy, za opóźniony lot, za błędy medyczne, za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o roszczenia pracownicze, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zaległe wynagrodzenie, reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca, ochrony konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. reprezentacją cudzoziemców w sądach i przed organami administracji państwowej. Zakres usług obejmuje także zezwolenia: na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. takimi sprawami jak: jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, posiadanie narkotyków lub innych substancji odurzających, oszustwa i wyłudzenia, o zniesławienie i znieważenie, wypadki drogowe, kradzież...

Czytaj więcej

Kancelaria Mitra zajmuje się całościowym wsparciem dla biznesu w takich obszarach jak prowadzenie firmy, marketing, rozwój i problemy prawne. Doradzamy zarówno początkującym przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i dużym firmom.

Czytaj więcej

Tłumacz języka ormiańskiego oferuje szerokie spektrum działania w zależności od potrzeb klienta. Oferujemy tłumaczenia z języka ormiańskiego na polski, oraz działamy jako profesjonalny tłumacz polsko-ormiański. Zajmujemy się przekładem różnej długości tekstów, a także dla...

Czytaj więcej

Jednym z przedmiotów działalności kancelarii prawnej w Przemyślu jest odzyskiwanie długów. Dochodzenie roszczeń finansowych realizowane jest wobec zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Odzyskanie długu przez adwokata/ radce prawnego to usługa...

Czytaj więcej

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top