Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Co nas wyróżnia

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się projefesjonalną i kompleksową obsługą biznesu.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze biznesu. Posiadamy doświadczenie w obsłudze klientów z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Rosji. Nasz zespół prawników doskonale rozumie specyfikę tych rynków oraz unikalne wymagania i kulturowe konteksty działania przedsiębiorców z tych regionów.

Dzięki znajomości języków naszych Klientów, jesteśmy w stanie efektywnie się z Nimi komunikować, zapewniając im pełne zrozumienie i wygodę. Nasza kancelaria podejmuje wszelkie działania, aby ułatwić współpracę z przedsiębiorcami z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Rosji, eliminując bariery językowe i kulturowe.

Nasz zespół jest gotów sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie mogą wyniknąć z prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej, i dostarczyć wysokiej jakości usług prawnych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb Klientów z tych krajów. Współpraca z naszą kancelarią oznacza, że nasi Klienci mają do dyspozycji wykwalifikowany zespół prawników, który nie tylko zapewni im kompleksową obsługę biznesową, ale także zrozumie ich język i kulturę, co stanowi dodatkową wartość dla naszych Klientów z tych regionów.

Działamy nieszablonowo, patrząc na wyzwania prawne z Twojej perspektywy. Kancelaria od początku istnienia zajmuje się wyłącznie kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz doradztwem dla klientów prywatnych. 

Naszymi klientami są przesiębiorcy z całego świata, w szczególności z Polski i państw Europy wschodniej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski, oraz firmy z tych krajów, które utrzymują kontakty handlowe z
polskimi kontrahentami. Siedziba kancelarii Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zlokalizowana jest w Przemyślu, jednak swoją działalnością obejmuje terytorium całego kraju oraz innych krajów Unii Europejskiej. Biura Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski znajdują się takze w Warszawie i Rzeszowie.

Najważniejszą wartością jest dla nas zaufanie, jakim obdarzają nas nasi Klienci. 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, od samego początku starając się wypracować właściwe relacje.

Świadcząc pomoc prawną zachowujemy dyskrecję, do czego zobowiązani jesteśmy także przez ustawę i etykę zawodową.

SPECJALIZACJE

Obsługa cudzoziemców

Obsługa cudzoziemców

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. reprezentacją cudzoziemców w sądach i przed organami administracji państwowej. Zakres usług obejmuje także zezwolenia: na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP, pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, oraz w przypadkach wskazania innych okoliczności. Pomagamy także przy uzyskiwaniu wszystkich innych niezbędnych zezwoleń.

Zobacz więcej

Doradztwo w biznesie

Doradztwo w biznesie

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się całościowym wsparciem dla biznesu w takich obszarach jak prowadzenie firmy, marketing, rozwój i problemy prawne. Doradzamy zarówno początkującym przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i dużym firmom...

Zobacz więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. sporządzaniem wszelkich pism procesowych: pozwów, wniosków, apelacji, skarg, wezwań do zapłaty. Reprezentujemy swoich klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie Polski. Prowadzimy takie sprawy jak: sprawy o zapłatę, sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, windykacje należności, sprawy związane z czynami niedozwolonymi, ochrona własności, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, uwłaszczenia, uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości Sporządzamy i opiniujemy umowy cywilno-prawne...

Zobacz więcej

Prawo karne, karne skarbowe i wykroczenia

Prawo karne, karne skarbowe i wykroczenia

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. takimi sprawami jak: sprawy karne skarbowe tj. przemyt, bezpodstawny zwrot podatku lub cła, usunięcie spod dozoru celnego, oszustwo celne, posiadanie narkotyków lub innych substancji odurzających, oszustwa i wyłudzenia, o zniesławienie i znieważenie, wypadki drogowe, kradzież, rozbój. Pomagamy także sprawcom i pokrzywdzonym pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu. Występujemy w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami o przestępstwa karne, karne skarbowe jak i wykroczenia. Pomagamy również na etapie postępowania wykonawczego w takich sprawach jak: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, rozłożenie grzywny na kilka rat, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zobacz więcej

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. sprawami o wynagrodzenie autorskie, sprzedaż i licencja praw autorskich. Doradzamy w zakresie rozporządzania prawami autorskimi. Sporządzamy i oceniamy umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych. Reprezentujemy twórców w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej...

Zobacz więcej

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych. Zakres usług obejmuje także rejestrowanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym, opracowywanie regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych, prowadzenie postępowań sądowych i negocjacji, dotyczących naruszeń praw z patentów i znaków towarowych...

Zobacz więcej

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o związanymi z ochroną dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, godności, dobrego imienia, czci, klienteli, miru domowego. Doradzamy i reprezentujemy także w sprawach o zniesławienie, znieważenie, dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania. Pomagamy również przy sporządzaniu umów dotyczących wykorzystania wizerunku...

Zobacz więcej

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, komunikacyjnych, z OC i AC, za wypadek w rolnictwie lub w pracy, za opóźniony lot, za błędy medyczne, za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, za zalane mieszkanie, za zniszczone mienie. Zakres usług obejmuje również dochodzenie zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w wypadku, za śmierć osoby bliskiej oraz rent z tytułu utraty zarobków, utraty powodzenia na przyszłość, a także wyrównawczych z tytułu śmierci osoby bliskiej...

Zobacz więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, roszczenie o zachowek, zabezpieczenie spadku. Doradzamy przy sporządzaniu testamentu, podziału majątku spadkowego, dokonywaniu zapisów spadkowych...

Zobacz więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski zajmuje się min. sprawami o rozwód, separację, podział majątku małżeńskiego, ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, opieka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie kurateli, zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka...

Zobacz więcej

Bezpłatne informacje prawne

Najnowsze wpisy i informacje

Drony czyli bezzałogowe statki powietrzne jako towary podwójnego zastosowania
18 Czerwiec 2024

Nie każdy wie, że wbudowane i dedykowane do dronów kamery termowizyjne nie są...

Pompy próżniowe jako towary podwójnego zastosowania
14 Czerwiec 2024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r....

Przepisy Celne i Towary Podwójnego Zastosowania
11 Czerwiec 2024

Towary podwójnego zastosowania podlegają także przepisom celnym, które regulują...

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top