Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE

Kancelaria Mitra zajmuje się min. takimi sprawami jak: jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, posiadanie narkotyków lub innych substancji odurzających, oszustwa i wyłudzenia, o zniesławienie i znieważenie, wypadki drogowe, kradzież, rozbój. Pomagamy także sprawcom i pokrzywdzonym pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami o przestępstwa jak i wykroczenia. Pomagamy również na etapie postępowania wykonawczego w takich sprawach jak: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, rozłożenie grzywny na kilka rat, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top