Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, które reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela. Prawo to dotyczy określonych zasad dotyczących przekazywania majątku oraz zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, która szczegółowo regulowana jest przez kodeks cywilny.  Kancelaria prawna „Mitra” w Przemyślu oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego oraz udziela fachowych porad prawnych. Radca prawny / adwokat zajmujący się prawem spadkowym może reprezentować swoich klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami. Tego rodzaju sprawy wymagają indywidualnego podejścia, ponieważ mają szczególny charakter, dlatego warto takie działania zlecać tylko profesjonalnym prawnikom wykazującym empatię i zrozumienie. Oferujemy skuteczną pomoc obywatelom polskim w kraju, jak i tym przebywającym za granicą oraz każdemu cudzoziemcowi zamieszkującego Polskę. Kancelaria reprezentuje swoich klientów również w sytuacji związanej z nabyciem spadku oraz w kontakcie z Urzędem Skarbowym. W ramach świadczonych usług kancelaria „Mitra” w świadczy w Przemyślu i w Warszawie szeroki zakres usług z dziedziny prawa spadkowego. Klienci mogą liczyć na:

  • porady prawne,
  • reprezentowanie w sądach,
  • reprezentowanie w negocjacjach,
  • sporządzanie wniosków do sądu o stwierdzenie nabycia spadku,
  • uzyskanie notarialne poświadczenia dziedziczenia,
  • doradztwo w zakresie podatków od spadków,
  • przeprowadzenie pozasądowego podziału spadku pomiędzy spadkobiercami,
  • sporządzenie pozwu oraz innych pism procesowych,
  • sporządzenie apelacji do orzeczeń sądów pierwszej instancji,
  • sporządzenie kasacji i reprezentowanie klienta w postępowaniu kasacyjnym przed sądem najwyższym.

Bogate doświadczenie prawnika umożliwia również prowadzenie spraw spadkowych w postępowaniu sądowym w trybie procesowym i nieprocesowym. Sprawy dotyczą najczęściej zachowku, uznania spadkobiercy za niegodnego, unieważnienie testamentu, wyłączenia małżonka od dziedziczenia, zabezpieczenia spadku, przyjęcia spadku bądź odrzucenia, ogłoszenia testamentu, ustanowienia kuratora spadku. Radca prawny udziela porad w siedzibie firmy w Przemyślu i w Warszawie, telefonicznie, jak i online, dotyczących: pojęcia spadku, długów spadkowych, zdolności do dziedziczenia, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, uprawnień małżonków, nieważności testamentu, powołania spadkobiercy, polecenia, przyrostu, zbycia spadku. Konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym to najlepsze rozwiązanie, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy zmarłego oraz jego następców. W ten sposób można będzie uniknąć przekazania majątku w niewłaściwe ręce czy problemów związanych z jego podziałem.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top