Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE

Kancelaria Mitra zajmuje się min. przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych. Zakres usług obejmuje także rejestrowanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym, opracowywanie regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych, prowadzenie postępowań sądowych i negocjacji, dotyczących naruszeń praw z patentów i znaków towarowych.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top