Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Czy rewizja celna jest tym samym co przeszukanie?

01 Lipiec 2024Kanelaria Mitra

W mniemaniu wielu osób celnicy w ramach swoich czynności dokonywanych na przejściach granicznych dokonują przeszukania. W większości jednak czynności te przeszukaniem nie są a stanowią tak zwaną rewizje celną.

Przeszukanie jest czynnością procesową dokonywaną w toku procedury karnej. Natomiast rewizja na granicy państwowej jest dokonywana w następstwie zgłoszenia się do kontroli celnej. Dany podmiot sam zgłasza się do danej procedury na granicy i w ramach tej procedury – np. eksport, tranzyt itp. – dokonywana jest rewizja. Tak samo rewizji można dokonywać w ramach procedury podatkowej.

Z przeszukaniem mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy organ ma podstawy sądzić, że w toku przeszukania wyjawi dowody przestępstwa np. nielegalne towary. Przeszukanie dokonywane jest po łącznym spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze – w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (lub karno-skarbowym). Po drugie – jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione rzeczy znajdują się w miejscu prowadzonego przeszukania.

W odróżnieniu od przeszukania rewizja jest czynnością dokonywaną w toku postępowania celnego, podatkowego, administracyjnego. Przeszukanie w ramach postępowania karnego (lub karno-skarbowego). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby rewizja „przerodziła się” w przeszukanie, np. gdy funkcjonariusz KAS w trakcie rewizji znajdzie nielegalne towary – wtedy funkcjonariusze powinni przeprowadzać przeszukanie, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top