Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Dywidendy w spółce z o.o.- zasady i opodatkowanie

07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Dywidendy są jednym ze sposobów podziału zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) pomiędzy jej wspólników. W niniejszym artykule omówimy zasady wypłaty dywidendy oraz zagadnienie opodatkowania, które są istotne zarówno dla spółek z o.o. jak i dla ich wspólników.

Zasady wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy w spółce z o.o. regulowana jest przede wszystkim przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz umowę spółki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące wypłaty dywidendy:

  • Decyzja o wypłacie - Wypłatę dywidendy podejmuje zgromadzenie wspólników spółki z o.o. na podstawie uchwały. Decyzja o wypłacie dywidendy powinna być oparta na sprawozdaniu finansowym spółki, uwzględniając jej wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną.
  • Wysokość dywidendy - Wysokość dywidendy jest ustalana przez zgromadzenie wspólników. Może być wyrażona jako procent od zysku lub w kwocie stałej. Zasady dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy powinny zostać określone w umowie spółki.
  • Termin wypłaty - Termin wypłaty dywidendy również jest określany przez zgromadzenie wspólników. Zazwyczaj dywidenda jest wypłacana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki przez zgromadzenie.
  • Dywidenda a kapitał spółki - Wypłata dywidendy nie może przekraczać osiągniętego zysku netto spółki oraz powinna być zgodna z wysokością kapitału spółki.

Opodatkowanie dywidendy

Wypłata dywidendy podlega opodatkowaniu zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące opodatkowania dywidendy:

  • Opodatkowanie na poziomie spółki - Wypłacone dywidendy podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka z o.o. jest obowiązana odprowadzić podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy.
  • Opodatkowanie na poziomie wspólnika - Wypłacona dywidenda jest również opodatkowana na poziomie wspólnika. Opodatkowanie dywidendy zależy od statusu prawno-podatkowego wspólnika. Może być objęta opodatkowaniem na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązki informacyjne

Warto zauważyć, że spółka z o.o. ma obowiązek informowania wspólników o planowanej wypłacie dywidendy oraz o terminach wypłaty. W umowie spółki mogą być również zawarte dodatkowe zasady dotyczące wypłaty dywidendy oraz obowiązki informacyjne.

Wypłata dywidendy w spółce z o.o. jest istotnym zagadnieniem zarówno dla spółki, jak i dla jej wspólników. Decyzja o wypłacie dywidendy należy do zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem wyników finansowych spółki i zasad określonych w umowie. Opodatkowanie dywidendy odbywa się zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wypłaty dywidendy w spółce z o.o. i jej aspektów prawnych, zalecamy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek handlowych. Nasza kancelaria prawna posiada szerokie doświadczenie w obszarze prawa spółek i jest gotowa służyć pomocą i doradztwem prawnym w tym zakresie.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top