Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Konieczność prowadzenia ksiąg handlowych przez spółkę z o.o.

05 Luty 2024Kanelaria Mitra

Księgi handlowe stanowią ważny element prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) prowadzenie tych ksiąg może być obowiązkowe. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego spółki z o.o. często są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych oraz jakie to ma znaczenie.

1. Podstawa prawna

Podstawa prawną obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez spółki z o.o. stanowi Kodeks spółek handlowych oraz ustawa o rachunkowości. Te przepisy określają, kiedy spółka z o.o. musi prowadzić księgi handlowe.

2. Wymóg prowadzenia ksiąg handlowych

Spółki z o.o. mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, jeżeli w dwóch kolejnych kolejnych latach obrotowych przekroczą co najmniej jedną z poniższych granic:

Suma aktywów wynosi przynajmniej równowartość 2,5 miliona euro,

Przychody ze sprzedaży netto ze wszystkich źródeł przekraczają równowartość 5 milionów euro,

Średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników wynosi co najmniej 50.

Jeśli spółka z o.o. przekroczyła którąkolwiek z tych granic w dwóch kolejnych latach obrotowych, staje się obowiązkowe prowadzenie ksiąg handlowych od początku roku obrotowego, który następuje po roku, w którym przekroczono granicę.

3. Zakres prowadzenia ksiąg handlowych

Księgi handlowe spółki z o.o. obejmują:

  • Księgę handlową,
  • Księgę przychodów i rozchodów (w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
  • Ewidencję VAT,
  • Inne księgi, które są wymagane na mocy przepisów szczególnych.

4. Konsekwencje braku prowadzenia ksiąg handlowych

Niewłaściwe lub niestosowanie się do obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych może prowadzić do sankcji prawnych, takich jak kary finansowe. Ponadto, w razie sporów z organami podatkowymi lub innymi instytucjami kontrolnymi, nieposiadanie kompletnych i zgodnych z przepisami ksiąg handlowych może skomplikować obronę interesów spółki.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top