Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za działania wbrew interesowi spółki

27 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

W świetle prawa handlowego, zarząd i wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mają obowiązek działać w sposób, który służy interesowi spółki. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W tym artykule omówimy kwestię odpowiedzialności wspólników za działania wbrew interesowi spółki z o.o.

Podstawa prawna

Kodeks spółek handlowych (KSH) zawiera przepisy dotyczące obowiązków zarządu oraz wspólników w zakresie dbania o interes spółki. Zgodnie z art. 19 KSH, zarząd spółki jest zobowiązany do starannego zarządzania spółką i dochodzenia jej roszczeń. Art. 20 KSH określa, że wspólnicy mają obowiązek działać w sposób lojalny wobec spółki i pozostałych wspólników.

Zasada lojalności wobec spółki

Zasada lojalności wobec spółki jest fundamentalna. Oznacza to, że zarząd oraz wspólnicy spółki z o.o. nie mogą podejmować działań, które kolidują z interesem spółki. Naruszenie tej zasady może przybrać różne formy, takie jak zawieranie niekorzystnych umów, zaniechanie działań mających na celu obronę interesów spółki lub wykorzystywanie informacji poufnych w sposób szkodliwy dla spółki.

Odpowiedzialność wspólników za naruszenia

Jeśli zarząd lub wspólnik działający wbrew interesowi spółki powoduje jej szkodę, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Wspólnik może być zobowiązany do zwrotu spółce wszelkich strat wyrządzonych przez swoje działania lub zaniechania. Jeśli naruszenie jest popełnione przez członka zarządu, to również może on ponieść odpowiedzialność, zarówno wobec spółki, jak i wobec wspólników.

Kontrola i środki zaradcze

Aby zapobiec działaniom wbrew interesowi spółki, KSH przewiduje mechanizmy kontroli, takie jak nadzór wspólników lub nadzór sądowy. Wspólnicy mają prawo kontrolować działania zarządu oraz innych wspólników. W przypadku ujawnienia naruszeń, mogą podejmować kroki prawne w celu ochrony interesu spółki.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top