Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.- co warto wiedzieć?

24 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, charakteryzująca się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Jednak, mimo że wspólnicy w spółce z o.o. są chronieni przed indywidualnymi długami spółki, istnieją pewne przypadki, w których wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność. W tym artykule omówimy zasady odpowiedzialności wspólników w spółce z o.o., abyś mógł lepiej zrozumieć, jakie są ich prawa i obowiązki.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Podstawową zasadą w spółce z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Oznacza to, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego przez nich kapitału zakładowego. Innymi słowy, ich odpowiedzialność jest ograniczona do udziałów, które posiadają w spółce.

  • Wyjątki od zasady ograniczonej odpowiedzialności

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, w których wspólnicy mogą ponosić rozszerzoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. Przykłady takich sytuacji to:

  • Nadużycie uprawnień przez wspólników lub członków zarządu, które prowadzi do szkody dla spółki lub wierzycieli. W takim przypadku wspólnicy mogą być odpowiedzialni za wyrządzone szkody wobec spółki lub wierzycieli.
  • Zatajenie lub fałszywe przedstawienie informacji przy rejestracji spółki. Jeśli wspólnicy podają nieprawdziwe informacje lub celowo zatajają ważne informacje przy rejestracji, mogą ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
  • Brak lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji spółki. W przypadku, gdy spółka nie prowadzi lub niewłaściwie prowadzi dokumentację, a to prowadzi do szkody dla spółki lub wierzycieli, wspólnicy mogą być odpowiedzialni za powstałą szkodę.

 Solidarna odpowiedzialność spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają również solidarnie za zobowiązania spółki, jeśli zostanie ona rozwiązana bez skutecznej likwidacji. Oznacza to, że wierzyciel może żądać spełnienia swojego roszczenia od dowolnego wspólnika, niezależnie od wysokości jego udziału w spółce.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Ważnym aspektem odpowiedzialności wspólników w spółce z o.o. są zobowiązania podatkowe. Wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe spółki, jeśli nie zostały one uregulowane przez spółkę.

Profesjonalne wsparcie prawnicze

Aby dobrze zrozumieć swoje prawa i obowiązki, jako wspólnik w spółce z o.o. zalecamy skorzystanie z usług naszej kancelarii. Pomożemy Ci w interpretacji przepisów prawa, doradzimy w zakresie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności oraz pomożemy w sytuacjach konfliktowych lub sporach dotyczących odpowiedzialności wspólników

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top