Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości

20 Listopad 2023Kanelaria Mitra

W kontekście prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jej kluczowych aspektów jest zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jednak, co się dzieje w przypadku upadłości spółki? Czy wspólnicy ponoszą jakiekolwiek ryzyko związanego z nią długu? Artykuł ten omawia odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku jej upadłości.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. – ogólne zasady

W spółce z o.o., wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, co oznacza, że są ograniczeni do wkładu wniesionego do spółki. To kluczowa cecha tego rodzaju spółki, która przyciąga przedsiębiorców, umożliwiając im prowadzenie działalności gospodarczej z mniejszym ryzykiem finansowym. Jednakże, odpowiedzialność wspólników w przypadku upadłości spółki z o.o. podlega szczególnym przepisom.

Upadłość spółki z o.o. – procedura

Upadłość spółki z o.o. jest procesem regulowanym przepisami ustawy o upadłości i postępowaniu naprawczym. Jej ogłoszenie może być inicjowane przez wierzycieli, zarząd spółki lub wspólników. W ramach tego procesu sąd wyznacza syndyka, który ma za zadanie zidentyfikować aktywa spółki, zaspokoić wierzycieli i ewentualnie przekształcić lub zlikwidować spółkę.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w upadłości

Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości. Oznacza to, że ich prywatne majątki są zabezpieczone i nie mogą być zajęte przez wierzycieli spółki. Jednak są pewne wyjątki od tej reguły.

Wyjątki od zasady ograniczonej odpowiedzialności:

Poręczenia i gwarancje: Jeśli wspólnik udzielił poręczenia lub gwarancji na rzecz wierzyciela spółki, może zostać obciążony odpowiedzialnością, gdy spółka nie spłaca długu.

Nadmierna wypłata zysku: Jeśli spółka wypłacała zyski wspólnikom, pomimo że jej kapitał jest lub będzie niewystarczający na spłatę zobowiązań, wspólnicy mogą zostać obciążeni obowiązkiem zwrotu nadmiernie wypłaconych kwot.

Działanie na szkodę spółki: W przypadku, gdy wspólnik działał na szkodę spółki, prowadząc działalność sprzeczną z interesami spółki lub przyczyniając się do jej zadłużenia w sposób nieuprawniony, może ponieść odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top