Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku nieuregulowanych długów

08 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) za zobowiązania spółki to istotne zagadnienie w prawie handlowym. Jednak co się dzieje, gdy spółka z o.o. nie jest w stanie uregulować swoich długów? W niniejszym artykule omówimy, w jaki sposób odpowiedzialność wspólników może być ograniczona i jakie skutki prawne niespłacanych długów spółki mogą mieć dla nich.

Podstawa prawna

Warto zacząć od przyjrzenia się podstawowym zasadom regulującym odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. zgodnie z polskim prawem, z uwzględnieniem Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami, wspólnicy spółki z o.o. są z reguły ograniczeni w swojej odpowiedzialności do wysokości wpłaconego kapitału zakładowego. To znaczy, że nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Wyjątki od zasady ograniczonej odpowiedzialności

Chociaż zasada ograniczonej odpowiedzialności jest ogólną regułą w przypadku spółek z o.o., istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność wspólników może zostać poszerzona. Przykłady takich sytuacji obejmują:

Nadużycie uprawnień: Jeśli wspólnicy spółki z o.o. nadużywają swoich uprawnień lub prowadzą spółkę w sposób sprzeczny z jej interesem, mogą być obciążeni osobistą odpowiedzialnością za długi spółki.

Zatajenie lub fałszywe przedstawienie informacji: Jeśli przy rejestracji spółki lub w innych dokumentach spółki zostaną podane fałszywe informacje lub zatajone istotne okoliczności, co prowadzi do zobowiązań spółki, wspólnicy mogą być odpowiedzialni za niespłacone długi.

Zasady postępowania w przypadku długów spółki

W przypadku, gdy spółka z o.o. nie jest w stanie uregulować swoich długów, istnieje kilka kroków, które wspólnicy powinni podjąć:

  1. Zwołanie zgromadzenia wspólników: Wspólnicy powinni zebrać się na zgromadzeniu w celu omówienia sytuacji finansowej spółki i podjęcia decyzji dotyczących sposobu rozwiązania problemu z długami.
  2. Ustalenie planu restrukturyzacji: Wspólnicy mogą podjąć kroki w celu restrukturyzacji zadłużenia spółki, takie jak negocjacje z wierzycielami, zmiana warunków umów kredytowych itp.
  3. W przypadku nadużycia lub zatajenia: Jeśli istnieją dowody na nadużycie uprawnień lub zatajenie informacji, które doprowadziło do zadłużenia spółki, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego przeciwko wspólnikom, którzy mogą ponieść osobistą odpowiedzialność.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top