Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Organizacje ormiańskie w Warszawie

14 Styczeń 2021

Obecnie w stolicy działa kilka stowarzyszeń i organizacji związanych z kulturą Ormian. To dzięki ich istnieniu pielęgnuje się i kultywuje tradycje ormiańskie i zachęca ludzi do poznania nieznanego im świata Ormian.

Działające w Warszawie Koło Zainteresowań Kulturą Ormian powstało w 1980 roku. Organizacja działała w imieniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. To właśnie dzięki jego inicjatywie tuż po powstaniu Solidarności w Krakowie odbył się pierwszy zjazd Ormian polskich w Krakowie. Miesiąc później w Warszawie zostało założone samo Koło Zainteresowań Kulturą Ormian. Instytucja zaczęła działać formalnie w 1984 roku, kiedy to podczas zebrania wyłoniono osoby tworzące zarząd. Aktualnie Koło Zainteresowań Kulturą Ormian mieści się przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie.

Organizacja nieustannie propagowała kulturę ormiańską na terenie Warszawy oraz całej Polski. Zapraszała na spotkania miłośników kultury oraz organizowała naukowców do opowiadania zgromadzonym o Ormianach. KZKO organizuje spotkania z autorami książek, projekcje filmów czy wieczory z muzyką twórców ormiańskich. Wartym uwagi jest także fakt, iż w 1984 roku Koło Zainteresowań Kulturą Ormiańską zaczęło wydawać własne, niezwykle interesujące publikacje. Odbywające się regularnie spotkania członków instytucji gromadzą mieszkających w Warszawie Ormian oraz wszystkich sympatyków kultury ormiańskiej. W 2003 roku z pomocą Koła Zainteresowań Kulturą Ormiańską stworzono szkółkę ormiańską w Warszawie, propagującą wśród młodego pokolenia kulturę i język Ormian. Członkowie KZKO spotykają się także na spotkaniach opłatkowych oraz nabożeństwach, a także wspólnie udają się na różnego rodzaju wycieczki.

W 2006 roku w Warszawie powstała z inicjatywy kardynała Józefa Glempa Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest opieka nad spuścizną ormiańską oraz zachowaniem ich dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. W związku z tym prowadzone jest Archiwum Polskich Ormian, które nieustannie gromadzi zbiory dotyczące kultury ormiańskiej na terenach naszego kraju. Zbiory są odpowiednio konserwowane, katalogowane, a także w dużej części cyfryzowane. Organizacja zrzesza społeczność ormiańską oraz znamienitych specjalistów w temacie kultury Ormian. Warto także zaznaczyć, iż Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadzi również działalność wydawniczą. Publikuje różnego rodzaje książki, tematyczne kalendarze oraz czasopisma. Organizacja posiada własną stronę internetową: ormianie.pl, która jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o polskich Ormianach. Natomiast oficjalna witryna Fundacji znajduje się pod adresem: dziedzictwo.ormianie.pl. Adres stacjonarnej siedziby to ulica Zgoda 4 w Warszawie.

(tekst napisany w oparciu o książkę “Ormiańska Warszawa”)

 

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top