Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.- procedura i skutki

07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest procesem, który ma istotne znaczenie dla zmiany struktury własnościowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy zasady i ograniczenia dotyczące przeniesienia udziałów w spółce z o.o., uwzględniając najważniejsze aspekty prawne i praktyczne.

Zasady przeniesienia udziałów

Przeniesienie udziałów w spółce z o.o. odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny udziałów. Przeniesienie udziałów wymaga spełnienia określonych zasad i procedur, w tym:

- Wniesienie oświadczenia - Osoba przenosząca udziały (przenoszący) oraz osoba nabywająca udziały (nabywca) powinny zawrzeć umowę przeniesienia udziałów, która powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony.

- Forma aktu - Umowa przeniesienia udziałów powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub poświadczona przez notariusza. W przypadku nieprzestrzegania tej formy, przeniesienie udziałów może być nieważne.

- Informacja dla spółki - Przed dokonaniem przeniesienia udziałów, przenoszący lub nabywca powinien zawiadomić spółkę o zamiarze przeniesienia udziałów. Spółka ma prawo do odmowy zarejestrowania przeniesienia udziałów w przypadku naruszenia przepisów ustawy.

- Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego - Przeniesienie udziałów powinno zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania odpowiednich wpisów.

Ograniczenia w przeniesieniu udziałów

Przeniesienie udziałów w spółce z o.o. podlega pewnym ograniczeniom, które wynikają z przepisów prawa oraz postanowień umowy spółki. Oto kilka istotnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

- Zgoda wspólników - Umowa spółki z o.o. może zawierać postanowienia dotyczące wymogu uzyskania zgody innych wspólników na przeniesienie udziałów. W takim przypadku, niewłaściwie uzyskana zgoda lub brak zgody może skutkować nieważnością przeniesienia udziałów.

- Ograniczenia statutowe - Umowa spółki może zawierać ograniczenia dotyczące przeniesienia udziałów, takie jak pierwszeństwo nabycia udziałów przez pozostałych wspólników lub ograniczenia co do nabywcy (np. obowiązek spełnienia określonych warunków przez nabywcę).

- Ograniczenia ustawowe - Przepisy prawa mogą również wprowadzać pewne ograniczenia w przeniesieniu udziałów, takie jak zakaz przeniesienia udziałów na osoby spoza rodziny, ograniczenia w przypadku spółek publicznych czy przepisy dotyczące koncesji i licencji.

- Odpowiedzialność przenoszącego - Przenoszący udziały może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki w określonym zakresie, jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie warunki lub formalności związane z przeniesieniem udziałów.

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to proces, który wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur. Ograniczenia w przeniesieniu udziałów wynikają zarówno z przepisów prawa, jak i postanowień umowy spółki. W przypadku nieprzestrzegania tych ograniczeń, przeniesienie udziałów może być nieważne lub może powodować odpowiedzialność przenoszącego. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu przeniesienia udziałów, zaleca się skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawno-podatkowego. Nasza kancelaria prawna posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych i jest gotowa służyć pomocą i kompleksowym doradztwem w procesie przeniesienia udziałów w spółce z o.o.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top