Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. w świetle Kodeksu spółek handlowych

04 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kodeks spółek handlowych (KSH) zawiera kompleksowe przepisy regulujące prawa i obowiązki wspólników tej spółki. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty praw i obowiązków wspólników spółki z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Prawa wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. posiadają szereg praw, w tym:

Prawo do udziału w zyskach: Wspólnicy mają prawo do uczestniczenia w zyskach osiąganych przez spółkę z o.o. Zasady podziału zysku zazwyczaj określa umowa spółki.

Prawo do głosowania: Wspólnicy zwykle mają prawo do głosowania na zgromadzeniach wspólników, co pozwala im na podejmowanie istotnych decyzji w sprawach spółki.

Prawo do informacji: KSH przewiduje, że wspólnicy mają prawo do dostępu do informacji dotyczących działalności spółki. To zapewnia transparentność i kontrolę nad działaniami zarządu.

2. Obowiązki wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. również mają obowiązki, w tym:

Obowiązek wniesienia wkładu: Wspólnik musi wnosić określony wkład na cele spółki. Wysokość wkładu i jego forma zazwyczaj są określone w umowie spółki.

Obowiązek lojalności: Wspólnicy są zobowiązani działać w interesie spółki. To oznacza, że nie mogą podejmować działań, które kolidują z interesem spółki.

Obowiązek współpracy: Wspólnicy powinni współpracować ze sobą i z zarządem w celu osiągnięcia celów spółki.

3. Umowa spółki

Umowa spółki to dokument określający zasady funkcjonowania spółki z o.o. Wspólnicy mają prawo do swobodnego kształtowania treści tej umowy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. Umowa spółki reguluje m.in. podział zysków, zasady zarządzania i decyzyjności oraz prawa i obowiązki wspólników.

4. Odpowiedzialność wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. są zwykle ograniczeni w zakresie swojej odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Oznacza to, że w razie trudności finansowych spółki, wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za jej długi. Jednak, istnieją wyjątki od tej zasady, takie jak działania wbrew interesowi spółki czy nadmierne wypłaty zysku.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top