Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi

06 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prawna, wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak, spółka z o.o. może również pełnić rolę organizacji non-profit, czyli takiej, której celem nie jest przede wszystkim osiąganie zysku, ale realizacja misji społecznej lub charytatywnej. W Polsce istnieją konkretne regulacje i wymogi dotyczące tego rodzaju działań w spółkach z o.o.

Cele społeczne spółki z o.o.

W przypadku, gdy spółka z o.o. ma na celu prowadzenie działalności non-profit, w jej umowie spółki muszą znaleźć się precyzyjne określenia dotyczące celów społecznych, jakie ma realizować. Cele te powinny być sformułowane w taki sposób, aby były zgodne z przepisami prawa i nie miały charakteru zarobkowego. Mogą to być cele związane z kulturą, edukacją, ochroną środowiska, pomaganiem potrzebującym, czy szeroko pojętą działalnością dobroczynną.

Uczestnictwo i finansowanie

W spółce z o.o. działającej jako organizacja non-profit udziały w kapitale zakładowym nie mogą być źródłem dystrybucji zysku wspólnikom. Co więcej, przepisy Kodeksu spółek handlowych określają, że zyski uzyskane z działalności non-profit powinny być przeznaczane na cele statutowe, co oznacza, że nie mogą trafiać do kieszeni wspólników. Wspólnicy w takiej spółce nie mają możliwości korzystania z zysków w sposób podobny do udziałowców w spółkach o charakterze komercyjnym.

Finansowanie działalności non-profit spółki z o.o. może pochodzić z różnych źródeł, takich jak dotacje, darowizny, subwencje, czy wpłaty od członków. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące pozyskiwania środków finansowych od osób trzecich. W niektórych przypadkach może być wymagane uzyskanie zgody organu nadzoru, takiego jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na przyjmowanie darowizn i zbiórek publicznych.

Rejestracja i nadzór

Organizacja non-profit prowadzona w formie spółki z o.o. musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W umowie spółki powinny być zawarte postanowienia dotyczące charakteru non-profit oraz celów społecznych. Działalność spółki non-profit jest również pod nadzorem organów odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie tego rodzaju działalności, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top