Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Sporządzanie umowy spółki z o.o.- kluczowe elementy i wymogi formalne

27 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest fundamentalnym dokumentem, który określa zasady i warunki funkcjonowania spółki oraz praw i obowiązków jej wspólników. Sporządzenie umowy spółki z o.o. jest niezwykle istotnym procesem, który wymaga uwzględnienia kluczowych elementów i spełnienia wymagań formalnych. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje dotyczące sporządzania umowy spółki z o.o., abyś mógł lepiej zrozumieć ten proces.

Elementy obligatoryjne umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. musi zawierać pewne elementy obligatoryjne, które są określone w przepisach prawa. Należą do nich:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak nazwa, siedziba i adres spółki
 • Wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia. Kapitał zakładowy powinien być odpowiednio ustalony i wniesiony przez wspólników w odpowiedniej proporcji
 • Informacje dotyczące udziałów w spółce, takie jak liczba udziałów i ich wartość nominalna. Umowa powinna precyzyjnie określić udziały poszczególnych wspólników.
 • Przedmiot działalności spółki, czyli opis zakresu działalności, w którym spółka będzie się specjalizować.
 • Zasady funkcjonowania organów spółki, takich jak zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników itp. Umowa powinna określać kompetencje, zasady powoływania i odwoływania członków organów oraz procedury podejmowania decyzji.

Elementy fakultatywne umowy spółki z o.o.

Ponadto, umowa spółki z o.o. może zawierać elementy fakultatywne, które pozostają do dyspozycji wspólników. W zależności od potrzeb i preferencji spółki, mogą zostać uwzględnione takie kwestie jak:

 • Mechanizmy podziału zysku i pokrycia strat spółki.
 • Regulacje dotyczące przenoszenia udziałów i zbywania udziałów przez wspólników.
 • Zasady wypłaty dywidendy oraz procedury podziału zysku.
 • Postanowienia dotyczące zmiany umowy spółki i wprowadzania poprawek.

Wymogi formalne

Podczas sporządzania umowy spółki z o.o. należy spełnić pewne wymogi formalne, które wynikają z przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę na:

 • Formę aktu notarialnego
 • Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzoną umowę spółki z o.o. należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania formalności rejestracyjnych. Dopiero po dokonaniu rejestracji spółka z o.o. nabiera osobowości prawnej.

Sporządzenie umowy spółki z o.o. jest niezwykle istotnym etapem zakładania spółki. Umowa powinna zawierać elementy obligatoryjne określone w przepisach prawa oraz dodatkowe elementy fakultatywne, które odpowiadają specyfice spółki. Ponadto, należy spełnić wymogi formalne, takie jak forma pisemna i uwierzytelnienie notarialne, oraz dokonać rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla zapewnienia prawidłowego sporządzenia umowy i spełnienia wymagań prawnych, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii. Pomożemy Ci w procesie sporządzania umowy spółki z o.o. i udzielimy niezbędnych porad w zakresie wymagań prawnych.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top