Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

01 Styczeń 2023Administrator,

Jak założyć spółkę z o.o. w Polsce? - artykuł omawiający kroki, jakie należy podjąć w celu założenia spółki z o.o. w Polsce, w tym m.in. rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i uzyskanie numeru REGON i NIP.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymaga przestrzegania określonych procedur prawnych. W poniższym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć w celu założenia spółki z o.o. w Polsce. Pierwszym krokiem jest przygotowanie umowy spółki. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i określać m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności oraz kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może być mniejszy niż 5 000 zł i musi zostać wpłacony w całości przed przystąpieniem do czynności rejestracyjnych. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego, w którym wymienione są informacje dotyczące spółki oraz jej wspólników. Do wniosku należy dołączyć m.in. umowę spółki oraz dowód wpłaty kapitału zakładowego. Ważnym elementem procesu rejestracji jest uzyskanie numeru REGON oraz NIP. Numer REGON jest przydzielany przez Główny Urząd Statystyczny i identyfikuje spółkę w systemie statystycznym, natomiast numer NIP identyfikuje spółkę w systemie podatkowym. Po dokonaniu wpisu do KRS oraz uzyskaniu numerów REGON i NIP, spółka z o.o. staje się podmiotem prawa i może rozpocząć swoją działalność. Warto jednak pamiętać, że wraz z powstaniem spółki z o.o. wiążą się pewne obowiązki, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych i składanie deklaracji podatkowych. Podsumowując, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem skomplikowanym i wymagającym przestrzegania określonych procedur prawnych. Warto zwrócić uwagę na przygotowanie umowy spółki oraz dokładne zrozumienie obowiązków wynikających z powstania spółki z o.o. Dlatego zalecamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top