Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Prawa i ochrona mniejszościowych wspólników w spółce z o.o.

09 Luty 2024Kanelaria Mitra

W polskim systemie prawnym, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) cieszą się dużą popularnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak, w spółkach z o.o. często występują zarówno wspólnicy dominujący, posiadający większość udziałów, jak i wspólnicy mniejszościowi. Niniejszy artykuł poświęcony jest prawa i ochronie mniejszościowych wspólników w spółkach z o.o.

Równość wobec prawa

Kodeks spółek handlowych oraz przepisy prawa zapewniają, że wszyscy wspólnicy spółki z o.o. są równi wobec prawa. Oznacza to, że żadnemu wspólnikowi, niezależnie od liczby posiadanych udziałów, nie wolno naruszać jego praw.

Prawo do informacji

Wspólnicy, zarówno ci dominujący, jak i mniejszościowi, mają prawo do uzyskiwania informacji na temat działalności spółki. Przede wszystkim mają prawo do wglądu do ksiąg spółki oraz do otrzymywania informacji od zarządu na temat bieżących spraw spółki. Wspólnikom mniejszościowym przysługuje także prawo do wglądu w umowę spółki.

Prawo do udziału w zgromadzeniach wspólników

Wspólnicy, bez względu na ilość posiadanych udziałów, mają prawo do udziału w zgromadzeniach wspólników, na których podejmowane są ważne decyzje dotyczące spółki. Mniejszościowi wspólnicy mają prawo do zabierania głosu na zgromadzeniach i do podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla spółki.

Ochrona mniejszościowych wspólników

W sytuacjach, gdy wspólnik dominujący narusza prawa mniejszościowych wspólników lub działa na ich szkodę, istnieją środki ochrony. Są to m.in. możliwość dochodzenia roszczeń w sądzie o zaprzestanie naruszania praw oraz żądanie naprawienia szkody.

Ochrona mniejszościowych wspólników a umowa spółki

Warto zaznaczyć, że w umowie spółki można wprowadzić dodatkowe zapisy dotyczące ochrony praw mniejszościowych wspólników. Umowa spółki może określać szczególne zasady udziału mniejszościowych wspólników w decyzjach spółki, a także zakres informacji, do których mają dostęp.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top