Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Wycena udziałów w spółce z o.o. - metody i procedury

04 Grudzień 2023Kanelaria Mitra

Wycena udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym procesem, który może wystąpić w różnych okolicznościach, takich jak sprzedaż, dziedziczenie, fuzje i przejęcia, a także w celach podatkowych czy rozstrzygania sporów. W artykule tym omówimy metody i procedury stosowane w procesie wyceny udziałów w spółce z o.o., z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Cel i znaczenie wyceny udziałów

Wycena udziałów w spółce z o.o. ma na celu określenie ich wartości rynkowej lub innej wartości w określonych okolicznościach. To proces, który pozwala ustalić cenę udziałów, a co za tym idzie, określić, ile są warte. Wartość udziałów może mieć znaczenie w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Transakcje kupna-sprzedaży: Wycena udziałów jest niezbędna, gdy istnieje potrzeba sprzedaży lub zakupu udziałów w spółce z o.o.
 • Podział majątku: W przypadku podziału majątku spółki lub jej likwidacji wskutek rozwiązania, wycena udziałów jest konieczna do określenia, jakie kwoty przypisane zostaną każdemu wspólnikowi.
 • Sporów i sądowych postępowań: W sytuacjach, w których dochodzi do sporów między wspólnikami lub w wyniku postępowania sądowego, wycena udziałów może być wymagana.
 • Cele podatkowe: Wartość udziałów jest istotna dla celów podatkowych, takich jak podatek od spadków i darowizn.

Metody wyceny udziałów

Istnieje wiele metod wyceny udziałów w spółce z o.o. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnej sytuacji i celu wyceny. Oto kilka popularnych metod:

 • Metoda wartości księgowej: Ta metoda polega na wycenie udziałów na podstawie wartości księgowej spółki. Oznacza to, że bierze się pod uwagę wartość aktywów i pasywów spółki.
 • Metoda dochodowa: Metoda ta opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych, jakie udziały przyniosą ich posiadaczowi w przyszłości. Wykorzystuje się tu np. model dyskontowania przepływów pieniężnych.
 • Metoda porównawcza: Przy tej metodzie dokonuje się porównania z cenami transakcyjnymi innych udziałów w spółkach, które są podobne pod względem branży, wielkości, struktury i lokalizacji.

Procedura wyceny udziałów

Proces wyceny udziałów w spółce z o.o. obejmuje kilka kroków:

 • Zdefiniowanie celu wyceny: W pierwszej kolejności należy określić, dlaczego wycena jest potrzebna, co pozwala na wybór odpowiedniej metody.
 • Zbieranie informacji: Następnie trzeba zbierać informacje dotyczące spółki, jej finansów, aktywów i pasywów oraz innych czynników wpływających na wartość udziałów.
 • Wybór metody: Wybiera się metodę wyceny, która najlepiej odpowiada określonemu celowi wyceny.
 • Obliczenia: Przy użyciu wybranej metody przeprowadza się obliczenia w celu określenia wartości udziałów.
 • Prezentacja wyników: Wyniki wyceny udziałów powinny być klarownie przedstawione.
 • Raport wyceny: W niektórych przypadkach może być wymagane sporządzenie formalnego raportu wyceny.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top