Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie
Spółka z o.o. a konkurencja - regulacje antymonopolowe i ochrona rynku
30 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Kontrola nad konkurencją i ochrona rynku to fundamenty zdrowego funkcjonowania gospodarki. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją rygorystyczne przepisy regulujące konkurencję i ograniczające działania, które mogą prowadzić do monopolu lub kartelu. Spółki z ograniczoną...

Czytaj więcej

Przeniesienie siedziby spółki z o.o. - procedura i wymogi prawne
27 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który może wynikać z różnych powodów, takich jak rozwijanie działalności, lepsza dostępność rynków czy też strategiczne decyzje biznesowe. Procedura ta wiąże się z...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a prawa pracownicze - zasady współpracy i ochrony pracowników
24 Listopad 2023Kanelaria Mitra

W kontekście funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) ważnym aspektem jest przestrzeganie praw pracowników i zgodność z obowiązującym prawem pracy. Niniejszy artykuł omawia zasady współpracy i ochrony pracowników w spółce z o.o.,...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w przypadku jej upadłości
20 Listopad 2023Kanelaria Mitra

W kontekście prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jej kluczowych aspektów jest zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki....

Czytaj więcej

Fuzje i przejęcia spółek z o.o. - procedury i skutki prawne
17 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Fuzje i przejęcia to złożone transakcje, które mają na celu połączenie lub przejęcie jednej spółki przez inną. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), procesy te są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych i stanowią ważny...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi
06 Listopad 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako forma prowadzenia działalności non-profit - regulacje i wymogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prawna, wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności...

Czytaj więcej

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.- procedura i skutki prawne
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który może mieć istotne konsekwencje dla samych wspólników oraz dla samej spółki. W niniejszym artykule omówimy procedurę umorzenia udziałów w...

Czytaj więcej

Własność intelektualna w spółce z o.o.- ochrona prawna i zasady korzystania
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

W dzisiejszym świecie, w którym innowacje i kreatywność odgrywają kluczową rolę, ochrona własności intelektualnej staje się coraz ważniejsza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, również musi...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, która wiąże się z wieloma korzyściami dla jej wspólników. Jednak jednym z ważnych zagadnień, które wymaga szczególnej uwagi, jest...

Czytaj więcej

Procedury związane z likwidacją spółki z o.o.- praktyczne aspekty procesu
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest procesem, który ma na celu zakończenie działalności spółki i rozliczenie jej zobowiązań. W ramach tego artykułu omówimy najważniejsze aspekty związane z procedurami likwidacyjnymi w...

Czytaj więcej

Umowa inwestycyjna w spółce z o. o.- zasady i ochrona prawna inwestora
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Umowa inwestycyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest istotnym instrumentem prawnym, który reguluje warunki i zasady inwestowania w spółkę. W ramach tego artykułu omówimy najważniejsze aspekty związane z umową inwestycyjną w...

Czytaj więcej

Członkostwo w spółce z o. o.- prawa, obowiązki i ograniczenia
02 Pazdziernik 2023Kanelaria Mitra

Członkostwo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) wiąże się z konkretnymi prawami, obowiązkami i ograniczeniami. Osoby będące członkami spółki z o.o. mają określone prawa do udziału w zarządzaniu, korzystania z zysków oraz decydowania o...

Czytaj więcej

Przejście spółki z o.o. na status spółki publicznej- wymogi i konsekwencje
20 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

Przejście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) na status spółki publicznej to istotna decyzja, która wiąże się z konkretnymi wymogami i konsekwencjami. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę publiczną otwiera nowe możliwości...

Czytaj więcej

Postępowanie sądowe w sprawach spółki z o.o.- prawa i obowiązki stron
20 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

Postępowanie sądowe w sprawach spółki z o.o. to złożony proces, który może wynikać z różnych sytuacji i konfliktów wewnątrz spółki. Jest to procedura, w której strony starają się obronić swoje interesy, rozstrzygnąć spory i uzyskać odpowiednie...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców
11 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

W Polsce istnieje wiele możliwości dla cudzoziemców, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą. Jedną z najpopularniejszych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), która zapewnia pewne korzyści i elastyczność dla...

Czytaj więcej

Towary podwójnego zastosowania, dual use – Czyli co każdy eksporter wiedzieć powinien - Kontrola Eksportu
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się, iż w Polsce panuje wolność gospodarcza. Nie wszyscy jednak wiemy, że wolność ta może być ograniczona, ze względu na ważny interes Państwa. Za każdym razem kiedy Państwo uważa, że powinno mieć wiedzę lub kontrolę nad obrotem np. danymi towarami, ma...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność  członków zarządu spółki z o.o. za naruszenie obowiązków
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

W zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółką z o.o.) członkowie zarządu pełnią kluczową rolę i są powierzeni odpowiedzialnością za jej prowadzenie zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami. W niniejszym artykule omówimy kwestię odpowiedzialności...

Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.- procedura i skutki
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest procesem, który ma istotne znaczenie dla zmiany struktury własnościowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy zasady i ograniczenia...

Czytaj więcej

Przeniesienie udziałów w spółce z o.o.- zasady i ograniczenia
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest procesem, który ma istotne znaczenie dla zmiany struktury własnościowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy zasady i ograniczenia...

Czytaj więcej

Podział majątku spółki z o.o.- procedury i konsekwencje prawne
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Podział majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest istotnym procesem, który może wynikać z różnych przyczyn, takich jak restrukturyzacja, rozwiązanie spółki, zmiana struktury właścicielskiej czy sukcesja przedsiębiorstwa. W...

Czytaj więcej

Dywidendy w spółce z o.o.- zasady i opodatkowanie
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Dywidendy są jednym ze sposobów podziału zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) pomiędzy jej wspólników. W niniejszym artykule omówimy zasady wypłaty dywidendy oraz zagadnienie opodatkowania, które są istotne...

Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki z o.o.- procedura i wymogi prawne
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest kluczowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązki jej wspólników. Jednak wraz z upływem czasu i rozwojem działalności spółki, może pojawić się...

Czytaj więcej

Zarząd spółki z o.o.- kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) pełni istotną rolę w zarządzaniu i prowadzeniu działalności spółki. Jest to organ, który odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji oraz realizację celów i interesów spółki. W...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a spółka jawna- różnice i zalety poszczególnych form prawnych
27 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych decyzji, które muszą podjąć przedsiębiorcy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) oraz spółka jawna to dwie popularne formy prawne,...

Czytaj więcej

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top