Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie
Przejście spółki z o.o. na status spółki publicznej- wymogi i konsekwencje
20 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

Przejście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) na status spółki publicznej to istotna decyzja, która wiąże się z konkretnymi wymogami i konsekwencjami. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę publiczną otwiera nowe możliwości...

Czytaj więcej

Postępowanie sądowe w sprawach spółki z o.o.- prawa i obowiązki stron
20 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

Postępowanie sądowe w sprawach spółki z o.o. to złożony proces, który może wynikać z różnych sytuacji i konfliktów wewnątrz spółki. Jest to procedura, w której strony starają się obronić swoje interesy, rozstrzygnąć spory i uzyskać odpowiednie...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców
11 Wrzesień 2023Kanelaria Mitra

W Polsce istnieje wiele możliwości dla cudzoziemców, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą. Jedną z najpopularniejszych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), która zapewnia pewne korzyści i elastyczność dla...

Czytaj więcej

Towary podwójnego zastosowania, dual use – Czyli co każdy eksporter wiedzieć powinien - Kontrola Eksportu
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się, iż w Polsce panuje wolność gospodarcza. Nie wszyscy jednak wiemy, że wolność ta może być ograniczona, ze względu na ważny interes Państwa. Za każdym razem kiedy Państwo uważa, że powinno mieć wiedzę lub kontrolę nad obrotem np. danymi towarami, ma...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność  członków zarządu spółki z o.o. za naruszenie obowiązków
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

W zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółką z o.o.) członkowie zarządu pełnią kluczową rolę i są powierzeni odpowiedzialnością za jej prowadzenie zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami. W niniejszym artykule omówimy kwestię odpowiedzialności...

Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.- procedura i skutki
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest procesem, który ma istotne znaczenie dla zmiany struktury własnościowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy zasady i ograniczenia...

Czytaj więcej

Przeniesienie udziałów w spółce z o.o.- zasady i ograniczenia
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) jest procesem, który ma istotne znaczenie dla zmiany struktury własnościowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy zasady i ograniczenia...

Czytaj więcej

Podział majątku spółki z o.o.- procedury i konsekwencje prawne
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Podział majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest istotnym procesem, który może wynikać z różnych przyczyn, takich jak restrukturyzacja, rozwiązanie spółki, zmiana struktury właścicielskiej czy sukcesja przedsiębiorstwa. W...

Czytaj więcej

Dywidendy w spółce z o.o.- zasady i opodatkowanie
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Dywidendy są jednym ze sposobów podziału zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) pomiędzy jej wspólników. W niniejszym artykule omówimy zasady wypłaty dywidendy oraz zagadnienie opodatkowania, które są istotne...

Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki z o.o.- procedura i wymogi prawne
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest kluczowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązki jej wspólników. Jednak wraz z upływem czasu i rozwojem działalności spółki, może pojawić się...

Czytaj więcej

Zarząd spółki z o.o.- kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność
07 Sierpień 2023Kanelaria Mitra

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) pełni istotną rolę w zarządzaniu i prowadzeniu działalności spółki. Jest to organ, który odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji oraz realizację celów i interesów spółki. W...

Czytaj więcej

Spółka z o.o. a spółka jawna- różnice i zalety poszczególnych form prawnych
27 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych decyzji, które muszą podjąć przedsiębiorcy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) oraz spółka jawna to dwie popularne formy prawne,...

Czytaj więcej

Sporządzanie umowy spółki z o.o.- kluczowe elementy i wymogi formalne
27 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) jest fundamentalnym dokumentem, który określa zasady i warunki funkcjonowania spółki oraz praw i obowiązków jej wspólników. Sporządzenie umowy spółki z o.o. jest niezwykle...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.- co warto wiedzieć?
24 Lipiec 2023Kanelaria Mitra

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, charakteryzująca się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Jednak, mimo że wspólnicy w spółce z o.o. są chronieni przed...

Czytaj więcej

Sankcje za naruszenia przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania
19 Czerwiec 2023Kanelaria Mitra

Sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) 2021/821 oraz rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1 w Polsce mogą być nakładane zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Poniżej przedstawiam ogólne sankcje, które mogą być stosowane w przypadku naruszenia tych...

Czytaj więcej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania
19 Czerwiec 2023Kanelaria Mitra

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania jest jednym z aktów prawnych Unii Europejskiej, które...

Czytaj więcej

Eksport towarów podwójnego zastosowania
19 Czerwiec 2023Kanelaria Mitra

Eksport towarów podwójnego zastosowania, czyli towarów, które mogą być używane zarówno w celach cywilnych, jak i militarnych, jest regulowany przez różne przepisy i formalności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony narodowej i...

Czytaj więcej

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.
01 Styczeń 2023Administrator

Jak założyć spółkę z o.o. w Polsce? - artykuł omawiający kroki, jakie należy podjąć w celu założenia spółki z o.o. w Polsce, w tym m.in. rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i uzyskanie numeru REGON i NIP. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Czytaj więcej

Organizacje ormiańskie w Warszawie
14 Styczeń 2021

Obecnie w stolicy działa kilka stowarzyszeń i organizacji związanych z kulturą Ormian. To dzięki ich istnieniu pielęgnuje się i kultywuje tradycje ormiańskie i zachęca ludzi do poznania nieznanego im świata Ormian. Działające w Warszawie Koło Zainteresowań Kulturą Ormian powstało w 1980...

Czytaj więcej

Ormiańska kultura w Warszawie
09 Listopad 2020

W poprzednim artykule omówione zostały najważniejsze miejsca na ormiańskiej mapie Warszawy. Tym razem opisana zostanie współczesna Warszawa pod kątem spotkań, wydarzeń i stowarzyszeń związanych z kulturą ormiańską. Tekstem chcemy przybliżyć wszystkim osobom ze stolicy oraz z...

Czytaj więcej

Ormianie w Warszawie
30 Wrzesień 2020

Ormianie są obecnie w Warszawie od zamierzchłych czasów. Ta społeczność uczestniczyła w praktycznie we wszystkich ważnych dla miasta wydarzeniach i stała się jego nierozerwalną częścią. Większość z nich brała udział w życiu politycznym i kulturalnym oraz pełniło w Warszawie funkcje...

Czytaj więcej

Ormianie w Polsce
01 Wrzesień 2020

Na blogu postaramy się przedstawiać różnego rodzaju treści np. opisujące najciekawsze ormiańskie tradycje, kuchnię oraz historię. Tym razem omówimy krótko temat Ormian w Polsce, by rozpocząć w ten sposób cykl publikacji związanych z tematem tej niezwykłej...

Czytaj więcej

Zaczynamy
23 Lipiec 2019Administrator

Witaj na nowej stronie internetowej Kancelarii Mitra

Czytaj więcej

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top